Čo všetko potrebujem doložiť k žiadosti o preukaz vodiča vozidla taxislužby?

  1. Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) – dokument nie je potrebné nutne dokladať – stačí, ak budete súhlasiť so zabezpečením výpisu z registra trestov zo strany úradu, ale pokiaľ tento dokument dodáte, bude všetko vyriešené rýchlejšie. Výpis dostanete na akejkoľvek pobočke Slovenskej pošty.
  2. Výpis z evidenčnej karty vodiča (nie starší ako 3 mesiace) – dokument nie je potrebné nutne dokladať – stačí, ak budete súhlasiť so zabezpečením výpisu z evidenčnej karty vodiča zo strany úradu, ale pokiaľ tento dokument dodáte, bude všetko vyriešené rýchlejšie. Výpis dostanete na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v mieste Vášho trvalého bydliska.
  3. Doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča (nie starší ako 3 mesiace), vystaví praktický lekár, stačí lekárovi nahlásiť, že potrebujete doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča, odporúčame Vám pre istotu vytlačiť si dokument, ktorý je voľne dostupný na internete na tomto odkaze.
  4. Dokladu o psychickej spôsobilosti vodiča (nie starší ako 3 mesiace), vystaví dopravný psychológ, zoznam dopravných psychológov, na ktorých sa môžete obrátiť, nájdete na internete, alebo Vám poradia v ktorejkoľvek autoškole.
  5. Farebnú fotografiu – rozmery 35 x 45 mm
  6. Kópiu vodičského preukazu
  7. Doklad o úhrade správneho poplatku v hodnote 50€

Chcem preukaz vodiča vozidla taxislužby, kde a kedy si oň mám žiadať?

O preukaz vodiča taxislužby si môžete zažiadať na okresných úradoch sídla kraja (klientskych centrách) v kraji, v ktorom máte sídlo, miesto podnikania alebo trvalý pobyt.

Koľko stojí preukaz vodiča vozidla taxislužby a kde zoženiem doklad o úhrade správneho poplatku?

Poplatok za vyhotovenie preukazu je 50€. Doklad, resp. kolok, získate v kiosku na klientskom centre (okresný úrad v sídle kraja). Do kiosku stačí zadať kód 841. Použiť môžete aj kolok zakúpený na akejkoľvek pošte v nominálnej hodnote 50€.

Stačí, ak prinesiem originály zdravotnej, resp. psychickej spôsobilosti?

K žiadosti musíte odovzdať doklad o zdravotnej a psychickej spôsobilosti. Tieto doklady ale zároveň potrebujete mať k dispozícii v prípade kontroly v aute. Úradu však môžete v čase žiadosti predložiť originály, z ktorých si na mieste vytvoria kópiu. Originály Vám teda ostanú k dispozícii.